top of page

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de campagne ‘NK Wokslee’ (verder te noemen: “evenement”) van Go-Tan B.V (verder te noemen: “Go-Tan”), gevestigd aan Spoorstraat 57 4041 CL te Kesteren en Skidôme Rucphen (verder te noemen: “Skidôme”), gevestigd aan Baanvelden 13, 4715 RH te Rucphen. Het evenement vindt plaats op 19 maart 2017 (online inschrijven kan tot en met 17 maart 2015. Tevens kan men zich tot een half uur voor het evenement nog op locatie inschrijven mits er nog plekken beschikbaar zijn) en heeft als doel om door middel van een Wokslee race een winnaar te zoeken voor de hoofdprijs, de tweede en derde prijs en de prijs voor de beste outfit (verder te noemen: hoofdprijs en overige prijzen).

Go-Tan en Skidôme behouden zich het recht voor te allen tijde personen te kunnen uitsluiten van deelname aan het evenement en zonder opgaaf van redenen het evenement te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

Go-Tan en Skidôme behouden zich het recht voor om het evenement, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de aangeboden prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Go-Tan en/of Skidôme aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

Go-Tan en Skidôme behouden zich het recht voor om de datum van het evenement te wijzigen.

Go-Tan, Skidôme en deelnemers zijn gebonden aan de inhoud van deze actievoorwaarden.

Deelname
Door deelname aan het evenement geeft u aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden: 

 • Deelname aan het evenement is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens het evenement en de prijsuitreiking woonachtig zijn in Nederland.

 • Deelname aan het evenement is uitsluitend toegestaan aan personen met een leeftijd van 16 jaar of ouder. Dit wordt middels identificatie geverifieerd.

 • Iedere persoon met dezelfde NAW gegevens kan slechts één keer deelnemen aan het evenement.

 • De winnaar verklaart tevens akkoord te gaan met zijn/haar medewerking aan marketing- en publiciteitsdoeleinden.

 • Deelnemers geven akkoord voor gebruik van ter plaatse gemaakt beeldmateriaal (film en foto) voor marketingdoeleinden. 

 

De gegevens die verstrekt worden bij deelname worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van het evenement en (indien aangemeld) voor het verzenden van de nieuwsbrief van Go-Tan en Skidôme. Go-Tan en/of Skidôme behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden die met deze actie te maken hebben. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Men kan zich te allen tijde voor het ontvangen van de nieuwsbrief uitschrijven door middel van de uitschrijflink die in de nieuwsbrief staat.

Persoonsgegevens zullen door Go-Tan en Skidôme strikt vertrouwelijk worden behandeld en worden opgeslagen c.q. verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Online inschrijven voor het evenement is mogelijk van 10 februari 2017 tot en met 17 maart 2017 (verder te noemen: “de Actieperiode”). Inschrijven is ook nog mogelijk op locatie op de dag van het evenement, mits er nog plekken beschikbaar zijn. Deelname aan het evenement is gratis.  

Deelnemer aan het evenement is een ieder die gedurende de actieperiode www.wokslee.nl, www.facebook.nl/nkwokslee of www.skidome.nl (verder zowel gezamenlijk als afzonderlijk te noemen: “de Website”) bezoekt en zich opgeeft voor het evenement. 

Om deel te nemen aan het evenement en kans te maken op de hoofdprijs, of een van de overige prijzen, moet een deelnemer het inschrijvingsproces geheel hebben doorlopen. 

De informatie en persoonlijke gegevens verstrekt door de deelnemer dienen geldig en waarheidsgetrouw te zijn. In alle andere gevallen bestaat er voor de deelnemer een risico op uitsluiting aan het evenement en, indien van toepassing, verlies van de winkans. 

Prijzen
Er zijn 4 prijzen te verdelen. De eerste prijs, tweede prijs, derde prijs en originaliteitsprijs.

In totaal is er voor elke prijs 1 winnaar.

Go-Tan en Skidôme kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortkomend uit deze actie.

 • De prijs is strikt persoonsgebonden, niet overdraagbaar aan derden en niet inwisselbaar voor geld.

 • De winnaar wordt gekozen door een jury van Go-Tan en Skidôme. 

 • De winnaar wordt 19 maart 2017 geselecteerd door deze jury.

 • De winnaar wordt 19 maart 2017 na afloop van het evenement geïnformeerd. Na bekendmaking door Go-Tan en Skidôme van de winnaar, dient deze winnaar de prijs zelf in ontvangst te nemen, anders vervalt het recht op de prijs. De deelnemer doet hierbij voor alsdan afstand van enig recht met betrekking tot de prijs. 

 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan Go-Tan en Skidôme. 

 

Let op: Door deelname aan het evenement verklaart de deelnemer te zullen deelnemen aan eventuele promotionele activiteiten in het kader van deze actie en de prijsuitreiking daarvan.

Campagnebeschrijving 
Deelnemers dienen voor deelname hun NAW gegevens en overige antwoorden in te vullen op het inschrijfformulier op de website. Alleen met een volledig ingevuld formulier kan er meegedaan worden aan het evenement en maakt deelnemer kans op de prijs. Online inschrijven is mogelijk tot en met 17 maart 2017. 

Deelnemers kunnen mee doen aan het evenement door het inschrijfformulier op www.wokslee.nl volledig in te vullen. Alle velden van het formulier dienen ingevuld te worden.

 

Aansprakelijkheid 
Deelnemers kunnen Go-Tan, Skidôme en alle door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk stellen voor enige (directe of indirecte) schade of letsel als gevolg van (deelname aan) deze actie of (gebruik van) de uitgekeerde prijs. 

Go-Tan en Skidôme zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met het evenement en/of het additioneel wedstrijdelement.

De beperking van deze aansprakelijkheid geldt niet indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Go-Tan en Skidôme.

Het is absoluut verboden, op welke manier dan ook, de gestelde bepalingen van de campagne aan te passen of pogingen daartoe te doen, met name om de resultaten te wijzigen door middel van (geautomatiseerde) frauduleuze of oneerlijke middelen. Als Go-Tan en/of Skidôme  het vermoeden heeft dat een deelnemer als winnaar is aangewezen of een prijs heeft gewonnen door het gebruik van frauduleuze middelen door welke manier dan ook, dan zal de betreffende prijs niet aan hem of haar toegewezen worden en zal deze het eigendom blijven van Go-Tan en Skidôme, zonder daarbij afbreuk te doen aan alle overige rechten die Go-Tan en Skidôme of derden kunnen doen gelden jegens de deelnemer. 

Overige 
Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met het evenement worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Contact
Voor vragen met betrekking tot het evenement kunt u contact opnemen via wokslee@go-tan.nl.

Eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Go-Tan of Skidôme t.a.v. NK Wokslee. Spoorstraat 57 4041 CL Kesteren. Afhandeling geschiedt door de afdeling marketing van Go-Tan en/of Skidôme. Op dit evenement en elk ander gebruik van de website zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.

 

Spelregels

 

Locatie
Het NK Wokslee vindt plaats bij Skidôme Rucphen, Baanvelden 13 te Rucphen.

 

Aanmelden/inschrijven
Iedere deelnemer dient zich voor 15:30 uur gemeld te hebben bij het wedstrijdcomité met een geldig legitimatiebewijs. Locatie wedstrijdcomité staat duidelijk aangegeven bij binnenkomst. Niet ingeschreven maar wil je toch meedoen? Dan kun je je op locatie nog inschrijven tussen 15:00 en 15:30 uur mits er nog plekken beschikbaar zijn. Deelname is kosteloos en alleen mogelijk voor 16 jaar en ouder.

Bij inschrijving ga je er automatisch mee akkoord dat Go-Tan, noch Skidôme, aansprakelijk gesteld kan worden voor letsel en/of schade voortkomend uit deelname aan het evenement.

 

Dagverzekering
Indien gewenst kan ter plaatse, bij de receptie van Skidôme Rucphen, voor een bedrag van €1,95 een dagverzekering afgesloten worden.

 

Wokslee
Tijdens het evenement worden sledes ter beschikking gesteld. Eigen sledes zijn niet toegestaan op de baan.

 

Speluitleg
Het NK Wokslee is een afvalrace. Er wordt telkens met vier deelnemers tegelijk gestart, waarvan de eerste twee die over de finish komen door gaan naar de volgende ronde. Uiteindelijk zijn er vier deelnemers over die gaan strijden voor de eerste, tweede en derde plek.

 

Parcours
Het parcours wordt afgezet met verlichting, beachvlaggen en andere decoratie. Van bovenaan de berg tot onderaan.

 

Let op:

 • Helm dragen wordt aangeraden maar is niet verplicht. Er zullen een aantal helmen beschikbaar gesteld worden door Skidôme of je kunt zelf een helm meenemen.

 • Deelnemers dienen zich alleen op de baan te bevinden wanneer zij aan de beurt zijn om te sleeën. Om bovenaan de berg te komen is er een lift.

 • Onsportief gedrag en/of grof taalgebruik kan leiden tot diskwalificatie.

 • Er staan scheidsrechters langs het parcours welke bevoegd zijn deelnemers uit de wedstrijd te halen en onsportief gedrag te melden aan de wedstrijdleiding.

 • Wanneer het ons medisch niet verantwoord lijkt je van de berg af te laten sleeën, hebben wij het recht je uit de wedstrijd te halen.

 • Deelname aan het evenement is op eigen risico.

 

Finish
Na de finish, onder aan de baan, wordt deelnemers verzocht zich naar het deelnemersarea te bevinden.

 

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt direct na het evenement plaats onderaan de sleebaan.

 

Prijzen

De prijzen worden z.s.m. bekendgemaakt.

 

Wokbus, Chocolademelk en glühwein
Als deelnemer aan het NK Wokslee ontvang je consumptiebonnen waarmee je gratis warme chocolademelk of glühwein kunt halen. Ook staat op het buitenterrein de Go-Tan Wokbus om iedereen gratis van een lekker hapje te voorzien.

 

Kleding
Denk eraan dat het fris is in de skihal (zo’n -3 graden Celsius) dus trek warme kleding aan.

 

Garderobe
Eventuele jassen/tassen kunnen achtergelaten worden in de garderobe van Skidome (kluisjes zijn aanwezig). Dit geschiedt echter wel op basis van eigen risico. Zowel Go-Tan als Skidôme zijn niet verantwoordelijk voor achtergelaten en/of beschadigde eigendommen.

 

Gevonden voorwerpen
Ben je na afloop van het evenement iets kwijt dan kun je contact opnemen met Skidôme Rucphen via info@skidome.nl. De directie van Skidôme bewaart gevonden voorwerpen maximaal één week.

 

 

Actievoorwaarden

bottom of page